Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) dan Template Tugas Akhir (Skripsi) Fakultas Teknik Ubhara Jaya 2023

 

Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) Fakultas Teknik Ubhara Jaya 2023

 

Template Tugas Akhir (Skripsi) Fakultas Teknik Ubhara Jaya

 

Lembar Pemisah Skripsi Fakultas Teknik Ubhara Jaya

 

Kartu Bimbingan Skripsi Fakultas Teknik Ubhara Jaya

 

Ceklist Penulisan Skripsi Fakultas Teknik Ubhara Jaya

 

Susunan Dokumen Cetak Dan CD Skripsi Fakultas Teknik Ubhara Jaya